Pn-Czw 8.00-18.00,
Piątek 8.00-16.00

Rejestracja:
+48 58 556-05-28,
+48 797-838-585

Adres:
Głogowska 11,
80-302 Gdańsk

Publikacja dr Heleny Liwo – ważna i potrzebna

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się publikacja naszej specjalistki – logopedy dr n. społ. Heleny Liwo . Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej autorki. Pozycja bardzo ważna i potrzebna, dotyczy bowiem zmian, jakie w dziedzinie surdopedagogiki dokonują się w ostatnich latach.

Recenzent publikacji prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause pisze: “Monografia dr Heleny Liwo będzie przydatna zarówno dla pedagogów specjalnych, jak i rodziców dzieci niesłyszących. Praca odnosi się do warstwy suprasegmentalnej mowy, to jest do elementów prozodycznych komunikacji, takich jak: melodia, akcent i iloczas mowy. Autorka stawia zasadnicze pytania o tę stronę komunikacji w przypadku małych dzieci zaimplantowanych ślimakowo. Badając dzieci do drugiego roku życia, uwidacznia konieczność i korzyści z wczesnego implantowania dziecka niesłyszącego. Niezwykle ważnym elementem monografii jest ukazanie pedagogicznej roli rehabilitacji słuchu.”

Gratulujemy i zapraszamy do lektury!

 

Dobre słyszenie jest ważne! Zbadaj słuch.