Pn-Czw 8.00-18.00,
Piątek 8.00-16.00

Rejestracja:
+48 58 556-05-28,
+48 797-838-585

Adres:
Głogowska 11,
80-302 Gdańsk

Dofinansowanie do sprzętu komputerowego

Sprzęt komputerowy w czasach epidemii okazał się narzędziem niezbędnym i kluczem do kontaktu ze światem. Do tej pory unikaliśmy w rehabilitacji słuchu i mowy małych dzieci stosowania multimedialnych form pracy. Ale teraz bez komputerów sobie nie poradzimy. Przypominamy i informujemy, że dzieciom z wadą słuchu przysługuje dofinansowanie do sprzętu komputerowego! Środki z PFRON-u wspomagają usuwanie barier w komunikowaniu się czyli  ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dzisiaj te bariery dotyczą nas bardziej niż kiedykolwiek. Dowiadujcie się w swoich gminnych i miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie.

Link do gdańskiego MOPR: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=174&x=25&y=

Dobre słyszenie jest ważne! Zbadaj słuch.